Energetska tranzicija Slavonije: Vinkovci najbolji u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora

Foto: Đuro Karalić

Osijek, Velika Gorica, Karlovac, Šibenik i Đakovo najspremniji su za energetsku tranziciju u Hrvatskoj. Rezultat je to analize spremnosti hrvatskih gradova na zelenu (energetsku) tranziciju, koju je prvi put u Hrvatskoj provela konzultantska kuća Apsolon.

Glavni ciljevi studije bili su istražiti spremnost 20 najvećih hrvatskih gradova na zelenu tranziciju te dati uvid u aktualno stanje na području energetike. Od slavonskih gradova u Studiju su bili uključeni Osijek u kategoriji velikih gradova (≥ 100.000 stanovnika), Slavonski Brod u kategoriji srednjih gradova (50.000 – 100.000 stanovnika) te Vinkovci, Đakovo i Vukovar u posebnoj kategoriji malih gradova (<35.000 stanovnika), piše HRT Radio Osijek.
Istraživanje se temeljilo na analizi pet različitih indeksa – strateško energetsko planiranje, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, potrošnja energije u sektoru zgradarstva, potrošnja energije u sektoru prometa i potrošnja energije u sektoru javne rasvjete, a zaključno je napravljen Kompozitni indeks kojim su definirani i gradovi prvaci prema ukupnoj spremnosti na zelenu (energetsku) tranziciju.
Tako je prema Kompozitnom indeksu Grad Osijek prepoznat kao najspremniji među velikim gradovima u Hrvatskoj za zelenu (energetsku) tranziciju, dok je među malim gradovima s manje od 35.000 stanovnika to Grad Đakovo.
Slavonski su se gradovi na nacionalnoj razini istaknuli i u pojedinačnim promatranim indeksima. Grad Osijek je u kategoriji strateškog energetskog planiranja podijelio prvo mjesto s Rijekom i Zagrebom, dok je samostalno najbolji u potrošnji energije u sektoru javne rasvjete. Grad Đakovo zauzeo je prvo mjesto u kategorijama potrošnja energije u sektoru zgradarstva i sektoru javne rasvjete, dok je u kategoriji strateškog energetskog planiranja prvo mjesto podijelio s Koprivnicom. Kao najbolji se u kategoriji proizvodnje energije iz obnovljivih izvora među gradovima s manje od 35.000 stanovnika istaknuo Grad Vinkovci, koji je zauzeo uvjerljivo prvo mjesto.
Prema rezultatima istraživanja, Grad Slavonski Brod treba uložiti dodatne napore kako bi pojačao svoju spremnost po pitanju zelene (energetske) tranzicije, s obzirom da je, prema Kompozitnom indeksu, ostvario najlošiji rezultat među svih 20 promatranih gradova.
Uspoređujemo li slavonske gradove međusobno, Osijek i Đakovo su najbolji u kategoriji Strateško energetsko planiranje, Vinkovci su najbolji u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, Đakovo u kategoriji potrošnje energije u sektoru zgradarstva, Osijek, Đakovo i Vukovar podjednako su dobri po potrošnji energije u sektoru prometa, a Osijek i Đakovo u potrošnji energije u sektoru javne rasvjete.
Osim analize aktualnog stanja, Studija daje i prikaz primjera dobre prakse kojima je ideja inspirirati ostale gradove na uključivanje u zelenu tranziciju. Cjelokupno istraživanje nalazi se na poveznici.