Državni arhiv Vukovar obilježio 15 godina rada

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U organizaciji Državnog arhiva Vukovar danas je, povodom 15. godina od osnutka, održana panel rasprava pod nazivom „Državni arhiv u Vukovaru u službi čuvanja, zaštite, istraživanja i promidžbe kulturne baštine Vukovarsko-srijemske županije”. Govoreći o proteklih 15 godina rada ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez rekao je kako se puno toga dogodilo tijekom toga vremena, da je puno toga učinjeno te se suočili s velikim izazovima.

“Jedan od najvećih izazova bio je iznalaženje prostora tako da sada imamo dva reprezentativna i moderna arhivska prostora u Vukovaru i Vinkovcima. Na taj način je ta problematika uspješno i prilično dugoročno riješena. Isto tako veliki izazov je bio i u vrijeme masovnije legalizacije objekata kada smo izdavali građevinsku dokumentaciju”, rekao je Elez.

Dodao je kako su uz sve to organizirali i brojna kulturna i znanstvena događanja kao i da uspješno surađuju sa školama, građanskim udrugama. Podsjetio je i na bogatu izdavačku djelatnost, brojna kulturna i znanstvena događanja, digitalizaciju i dostupnost arhivskog gradiva široj publici, razvoj arhivske pedagogije, stvaranje publike u godinama koje predstoje…

Državni tajnik pri Ministarstvu kulture i medija RH Ivica Poljičak rekao je kako je
Arhiv u Vukovaru postavljen na zdrave temelje te da imamo novu, suvremenu i funkcionalnu zgradu unutar koje se nalazi oko 2.000 dužnih metara arhivskog gradiva.

“Imamo sve pretpostavke da ovo bude dobro i trajno rješenje. Vukovar ima jednu respektabilnu nacionalnu ustanovu koja ima važnu ulogu u svakodnevnom životu građana, ali i u nacionalnom smislu jer jako vode računa o proučavanju zavičajne prošlosti te imaju značajnu izdavačku djelatnost. Iz godine u godinu vidimo kako arhiv raste u smislu ljudskih potencijala, ali i rezultata rada koji se mogu pratiti iz godine u godinu”, rekao je Poljičak.