DRUGAČIJI POGLED NA OTOK SPORTOVA

Foto: Ivan Matić

Otok sportova jedan je prepoznatljivih simbola Vukovara. Izgradnjom obaloutvrde otok će uskoro dobiti jedan sasvim drugačiji izgled. Više neće biti ni staroga mosta tako da otok zapravi neće biti otok.