Započele besplatne edukacije iz oblasti turizma i ugostiteljstva

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Sukladno ranije potpisanom sporazumu između Grada Vukovara i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije u Poslovno – inovacijskom centru BIC u Vukovaru započele su besplatne edukacije iz područja turizma.  Cilj je unaprijediti i dodatno razviti turizam na području grada kroz edukaciju zainteresiranih kadrova. Biti će održana dva modula edukacije, a na prvome je bilo 30-ak polaznika iz Vukovara i okolice koji se bave turizmom ili se u budućnosti vide u ovoj oblasti na neki način. Po završetku modula svi polaznici dobiti će i certifikate izdane od strane Fakulteta. Prema najavama gradskih vlasti drugo modul biti će organiziran do kraja svibnja.