Dodijeljena 83 ugovora za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, U Rodnoj kući Lavoslava Ružičke proteklog vikenda dodijeljena su 83 ugovora za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Podsjetimo kako Grad Vukovar svojim sugrađanima dodatnim sredstvima sufinancira energetsku obnovu obiteljskih kuća. Iznos sufinanciranja je 10% za što je u Proračunu Grada za 2022./2023. godinu izdvojeno 2 milijuna kuna.

U lipnju je objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća s područja grada Vukovara na koji su se mogle prijaviti obiteljske kuće s područja grada Vukovara koje su energetskog razreda (prema QH,nd) D ili lošijeg u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2 i imaju sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Vukovar temeljem Javnog poziva korisnicima dodjeljuje sredstva za opravdane troškove projekta, u maksimalnom iznosu do 34.000 kuna s PDV-om.

Ukupan trošak obnove temeljem 83 prijave iznosi 10.237.138,93 kuna od čega je 924.421,74 kuna sufinancirano od strane Grada Vukovara, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 60% prihvatljivih troškova. Najveći  broj ugovora se odnosi na aktivnosti toplinske izolacije vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije, ali je primjetan trend povećanja broja prijava za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije.

„Ovu mjeru Grad Vukovar provodi od 2015. godine. U tom razdoblju za tu namjernu utrošeno je 5,9 milijuna kuna te je obnovljeno 220 kuća. Na ovaj način nastojimo olakšati kućne budžete naših sugrađana te im tako pomoći u procesu energetske obnove koja sa sobom nosi brojne prednosti. Svim korisnicima želim uspješnu provedbu energetske obnove“, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.