Destinacija “Vukovar – Vučedol – Ilok” nacionalni pobjednik EDEN projekta za 2016/2017 godinu

Foto: Ivan Matič

VUKOVAR, Na proglašenju održanom u srpnju mjesecu destinacija „Vukovar – Vučedol – Ilok“ proglašena je za nacionalnog pobjednika Europske destinacije izvrsnosti (EDEN) za 2016/2017 godinu. Radi se o projektu kojega provodi Hrvatska turistička zajednica, a u kojem sudjeluju slabije prepoznatljive turističke destinacije u Hrvatskoj. Na EDEN workshopu održanome u Vukovaru rečeno je kako je cilj izbora nagrađivanje i promicanje netradicionalnih turističkih destinacija koje su razvile svoju turističku ponudu te ju temelje na materijalnoj kulturnoj baštini čime pridonose cjelokupnom i održivom razvoju destinacije i porastu posjećenosti tijekom cijele godine, a posebice u razdoblju izvan glavne sezone. HTZ se u ovaj projekt uključio 2006. godine. Govoreći o nagradi direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić Srpak rekla je kako je ova nagrada veliki poticaj za dalji razvoj turizma na području cijele županije.

„Sukladno projektu s proglašenjem će se više raditi na turističkoj vidljivosti Vukovarsko-srijemske županije na turističkim tržištima. Na svim turističkim djelatnicima sada je da nastave dalje raditi i razvijati svoje turističke proizvode“, rekla je Bušić Srpak.

Dodala je i kako će destinacija „Vukovar-Vučedol-Ilok, ali i cijele županije, biti predstavljena na turističkim tržištima Slovenije i Austrije. Sve to moglo bi rezultirati u konačnici i većim brojem turista, a samim tim i prometom. Podsjetila je i kako je Vukovarsko-srijemska županija sa svojim destinacijama do sada tri puta bila u finalu ali i da je tek ove godine odnijela pobjedu.