Darovanje državnog zemljišta gradovima i općinama

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Ministar državne imovine Goran Marić posjetio je Vukovar gdje je održao radni sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije. Tom prilikom upoznao je načelnike i gradonačelnike s odredbama novog Zakona o upravljanju državnom imovinom i postupcima kako će se neiskorištena imovina, koja godinama stoji i propada, moći staviti u funkciju i vratiti u vlasništvo istih tih gradova i općina. Po završetku sastanka Marić je potpisao ugovore o darovanju državnog zemljišta gradovima Otoku i Vukovaru. Tako je Otoku darovano zemljište na kojem će se graditi Bioekološki znanstveni centar. Po riječima gradonačelnika Otoka Josipa Šarića radi se o projektu vrijednome 24 milijuna kuna gdje će biti zaposleno 15 osoba. Potpisan je ugovor i s gradom Vukovarom koji će postati vlasnik objekta Radničkog doma u Borovu naselju. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček najavio je kako će ta zgrada biti prenamijenjena za potrebe Vukovarskog veleučilišta i otvaranje novih studija. Obnova zgrade Radničkog doma dio je Intervencijskog plana za čiju realizaciju je sredstva osigurala EU.