Dan poduzetništva u Ekonomskoj školi Vukovar

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U Ekonomskoj školi Vukovar održan je Dan obojen poduzetništvom tijekom kojeg je upriličena svečana primopredaja opreme za projekt Praksa kod poduzetnika „Poduzmi” na osnovu Ugovora o sufinanciranju Projekta sklopljenog između Ekonomske škole Vukovar i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Ovaj dan u Ekonomskoj školi popraćen je s tri aktivnosti i to o radionici u organizaciji Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski iz Zagreba, dodjeli opreme koju je praktikantima Ekonomske škole Vukovar omogućio Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara za projekt koji je započeo u studenom 2017. godine, te otvaranju novog projekta Centar poduzetničkih kompetencija.

„U sklopu projekta Praksa kod poduzetnika „Poduzmi”, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara dodijelio je laptope za mentore, printer, plastifikator te potrošni uredski materijal kako bi se praksa mogla provoditi u sklopu škole”, rekla je Majstorović dodavši kako će FORGV dodijeliti i naknade učenicima praktikantima koje će biti dodatni motiv i nagrada za slobodno vrijeme koje su odlučili uložiti u ovaj projekt i tako ponajprije poradili na sebi samima. Kako škola u svom nastavnom programu ne provodi praksu, ovaj hvale vrijedan projekt je nekolicini učenika omogućio praktičan rad u stvarnim poduzećima“, rekla je ravnateljica Ekonomske škole Mira Majstorović.

Predstavljen je i projekt Centar poduzetničkih kompetencija čiji je cilj osposobljavati učenike znanjima koja su ključna za uspjeh.