Centru Mala Terezija donirano kombi vozilo vrijedno preko 280 tisuća kuna

Donacija Centar Mala Terezija
Foto: Ivan Matić

VINKOVCI, Predsjednik Uprave PBZ Grupe Mislav Blažić predao je Janji Mišić Rudelić, ravnateljici Centra za rehabilitaciju Mala Terezija iz Vinkovaca, kombi vozilo koje je prilagođeno za prijevoz korisnika s motoričkim smetnjama, a kakvo do sada Centar nije imao.

Radi se o donaciji vrijednoj preko 280 tisuća kuna za koju su sredstva prikupljena putem dugogodišnjeg humanitarnog projekta “Činim dobro svaki dan” i American Express kartice sa srcem, kojima pomaže nacionalne projekte za dobrobit djece i mladih: “Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi” Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te “Praćenje djece s neurorizicima” Ministarstva zdravstva, donirajući za svaku transakciju napravljenu American Express karticom sa srcem jednu kunu za ova dva projekta, u omjeru 50:50.

„Preko 100 korisnika našega Centra će se voziti ovim kombijem i to neki svakodnevno, a neki prema potrebama i na aktivnosti na koje smo do sada teže putovali. Mi smo imali kombi vozila ali to je teže funkcioniralo i nekim sadržajima je pristup bio onemogućen. Sada će ova rampa i prilagođeno vozilo sve to olakšati. Inače, Centar skrbi o 200 korisnika“, rekla je Rudelić zahvaljujući na doniranom vozilu.

Prilikom predaje vozila zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić kazao je kako će vozilo usluge Centra podignuti na višu razinu te kako će im vozilo omogućiti lakši rad i lakši prijevoz korisnika, a samim time i bolje korištenje svih njihovih usluga.

Predsjednik Uprave PBZ Carda Mislav Blažić rekao je kako je ovo bila 39. njihova donacija koja je realizirana u sklopu programa „Činimo dobro svaki dan“, a koji su pokrenuli prije deset godina.