Na auto cesti postavljena turistička ploča Grada Vukovara

Foto: www.vukovar.hr

VUKOVAR, Na auto cesti Zagreb – Lipovac, kod izlaza Županja, postavljena je turistička ploča Grada Vukovara. Kako stoji na službenoj stranici Grada Vukovara, www.vukovar.hr, postavljene ploče predložio je gradski upravni odjel za kulturu i turizam i to na temelju odluke Turističkog vijeća.

„Za postavljanje ovakve turističke signalizacije na autocesti potrebno je ispunjavati određene turističke pokazatelje kao što je broj noćenja i dolazaka te ishoditi potvrdu Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojom se dokazuje kako je riječ o znamenitostima kulturne i povijesne baštine najvišeg međunarodnog i nacionalnog ranga. Kako Turističko vijeće donosi odluku o utrošku boravišne pristojbe, a 30% iznosa iste po Zakonu pripada jedinici lokalne samouprave koja novac mora uložiti u turističku infrastrukturu, temeljem navedenog, Gradu Vukovaru je Turistička zajednica uplatila 17.000 kuna, a novac je uložen upravo u ovaj projekt. Izrada i postavljanje ploče iznosilo je 19.390 kuna. Grad Vukovar je s 10.000 kuna financirao i izradu prometnog elaborata te ishodio sve dozvole i proveo projekt“, navodi se na stranici Grada Vukovara.