Pogled na središte Vukovara s terase Agencije za vodne putove koja se nalazi na otoku sportova.