Svatko onaj tko sa strane dođe u Vukovar više gotovo i ne može vidjeti ratne rane toga grada, izuzev ako ne svrati do Vodotornja ili ga put slučajno ne navede mimo rijetih neobnovljenih zgrada poput ove, uz kružni tok kod Konzuma, a koja kao da se saživjela s ratnim ožiljcima pa i ne pomišlja na obnovu.