Kratko zaustavljanje i predah u hladu vinkovačkog gradskog parka