Održan još jedan susret predstavnika riječnih luka Vukovar i Constanta

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Po treći put održan je susret predstavnika Luke Vukovar i rumunjske luke Constanta koja je dunavsko – crnomorski lučki gigant. Dvije luke od 2015. godine imaju potpisan sporazum o suradnji, a ovo je treća godina da se organizira ovakav susret u Vukovaru.

„Ova rumunjska luka s Lukom Vukovar surađuje od 2015. godine kada smo potpisali memorandum. Ipak, i dalje tražimo načine kako da poboljšamo i proširimo postojeću suradnju, a prostora za to uvijek ima“, rekao je komercijalni direktor Luke Constanta George Gabriel Visan.

Direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak kazao je kako je 2015. godine sporazum o suradnji dvije luke potpisan kao rezultat dotadašnje poslovne suradnje ali i prepoznavanja vukovarske luke kao strateške u ovom dijelu jugoistočne Europe s potencijalom obavljanja značajnih količina pretovara.

„Luka Constanta je za vukovarsku luku izuzetno bitan i zapravo najveći partner na Dunavu. Preko 90 posto aktivnosti Luke Vukovar povezano je s Lukom Constanta i teretima koji dolaze iz nje ili odlaze prema njoj. Ovaj susret je i prilika za obilježavanje 60 godina postojanja Luke Vukovar. Ovo je i prilika za gospodarstvenike iz Slavonije ali i šire, da prepoznaju robe i terete koji idu preko ove rumunjske luke i tako prošire ili unaprijede svoje poslovanje“, rekao je Kuprešak.

Dodao je kako je uslijed pandemije Covid-19, niskog vodostaja Dunava, a onda i agresije Rusiju na Ukrajinu došlo do velikih poremećaja u opskrbi te da je ovo prilika i da se vidi koje su dobavni pravci kao i koje industrije i robe su trenutno prisutne. Ukazao je i činjenicu da je Hrvatska postala dio schengenskog prostora kao i da je euro postao službena valuta u Hrvatskoj. Kazao je i kako Luka Vukovar tijekom godine, prosječno, pretovari oko 350.000 tona različitih tereta.

„Kroz par tjedana Luka Vukovar bi trebala biti ulazna luka za turističke brodove za schengenski prostor. Do sada je prva luka ulaza bio Mohač iz Mađarske, a sada će to biti Vukovar što će svakako donijeti i određenu financijsku korist“, rekao je Kuprešak.