Polja uz cestu, u ovo doba godine, sliče na slikarska platna s mnoštvom boja od kojih se posebice ističe žuta boja procvjetale uljane repice. Fotografija je nastala negdje između Gradišta i Cerne u županjskom kraju.