Na 20. sajmu zdravlja koji se do nedjelje održava u Vinkovcima, jedan od sajamskih sadržaja čini i ”Bolnica za medvjediće”, nastala u Švedskoj prije petnaestak godina s ciljem smanjivanja straha u djece od odlaska liječniku. To je model bolnice u kojoj je studentima medicine povjerena odgovorna uloga liječnika, a djeca u dobi 3 do 12 godina su u odgovornoj ulozi roditelja njihovih bolesnih medvjedića odnosno plišanih igračaka.