UKLANJA SE STARA TRŽNICA U VUKOVARU

Foto: Ivan Matić

Usporedo s otvaranjem nove tržnice u Vukovaru započelo je i uklanjanje stare. Betonski stolovi na kojima je bila izložena roba su već sklonjeni, a očekuje se da uskoro bude uklonjena i nadstrešnica. Prema nekim ranijim planovima na mjestu stare tržnice, koja je na tom mjestu egzistirala desetljećima, biti će napravljen park ili parkiralište.