Hrast za tri vukovarsko-srijemske općine pripremio projekte ukupne vrijednosti 8,5 milijuna kuna

Foto: Pixabay

VINKOVCI, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast pripemila je za općine Ivankovo, Trpinja i Privlaka projekte izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta ukupne vrijednosti veće od 8,5 milijuna, a koji bi se s 85 posto sufinancirali iz EU fondova, izvjestile su županijske službe.

Riječ je o ulaganjima u okviru Mjere 07 Programa ruralnog razvoja„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“,Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ i operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Kroz ovaj natječaj koji je zatvoren 24. prosinca prihvatljiva su bila ulaganja u jedinicama lokalne samouprave, odnosno njihovim naseljima koja nemaju više od 5.000 stanovnika, a prihvatljive aktivnosti koje su se mogle financirati putem ovom natječaja bile su izgradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta.

Općina Ivankovo kandidirala je rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ulici J. J. Strossmayera u Retkovcima ukupne vrijednosti 2.933.244,98 kuna. Kroz Projekt će se asfaltirati cesta u dužini 970 metara te će biti izgrađena 2 parkirališta s ukupno 28 parkirnih mjesta, a isto tako bit će uređeni i odvodni kanali te prilazni putevi privatnim i poslovnim objektima.

OpćinaTrpinja kandidirala je projekt izgradnje nerazvrstane ceste i parkirališta za potrebe mjesnog groblja u Pačetinu ukupne vrijednosti 524.007.85 kuna.

Općina Privlaka prijavila je Projekt ukupne vrijednosti 5.061.643,84 kunakojim će se izgraditi nerazvrstana cesta u ulici Josipa Kozarca u Privlaci. Općina je kroz ovaj Projekt prijavila i izgradnju biciklističke i pješačke staze, a koje će financirati iz drugih izvora.

Svi prihvatljivi troškovi kroz ovaj natječaj bit će sufinancirani u iznosu od 100% na način da će EU sufinancirati 85%, dok će preostali iznos sufinancirati RH.