Održan 5. Međunarodni znanstveno – stručni skup o fizioterapiji

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U organizaciji Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru je održan  5. Međunarodni znanstveno – stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Ovogodišnji skup okupio je rekordan broj predavača, a sudjelovali su predavači iz Hrvatske, BiH i Srbije. Dekan vukovarskog veleučilišta Željko Sudarić istakao je kako je fizioterapija danas jedna posebna, znanstvena, a prije svega stručna disciplina te da upravo stoga Veleučilište „Lavoslav Ružička“ organizira ovaj znanstveno – stručni skup.

„Moramo napomenuti da se ove godine prvi puta konferencija boduje od Hrvatske komore s 12 bodova, što je jedan novi doprinos, novi dodatak našoj konferenciji. Organiziramo je da bi promovirali naš, prije svega stručni, a samim time i poslije diplomski stručni studij fizioterapije. Zašto ? Zato što je to danas najatraktivniji studij ne samo u Vukovaru nego i u cijeloj Hrvatskoj a studenti koji završe studij lako dolaze do zaposlenja kako u Hrvatskoj tako i van nje“, rekao je Sudarić.

Dodao je kako ovom međunarodnom konferencijom se daje jedan dodatak na ovom vukovarskom studiju. Još jednom je istakao kako je Veleučilište u Vukovaru ove godine upisalo maksimalan broj studenata iz fizioterapije, njih 110, ali i da su za tih 110 mjesta imali preko 650 prijava.

Predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta Mirjana Grubišić kazala je kako se fizioterapija razvija iz godine u godinu tako da su ovakvi znanstveni skupovi iznimno važni za njih jer je to i prilika da se čuju nove metode, saznanja i iskustva.

„Status fizioterapeuta u Hrvatskoj na papiru je predivan. Zaista smo postavili regulaciju struke u skladu s Europom već prije 10 godina. Na žalost, modeli pružanja fizikalne terapije nisu bili organizirani adekvatno tako da fizioterapeut, na žalost pacijenta i na štetu pacijenta nije mogao raditi po protokolima i pravilima struke. Međutim, od 1. siječnja 2019. godine Zakon o zdravstvenoj zaštiti se promijenio tako da se po prvi puta djelatnost fizikalne terapije izdvaja kao zasebna djelatnost i na primarnoj i na sekundarnoj razini“, rekla je Grubišić.

To će značiti da je voditelj tima isključivo fizioterapeut sukladno pravilniku o minimalnim uvjetima opreme, prostora i kadrova. Podsjeća kako su na tome tiho i predano radili 10 godina otkako komora postoji te vodili pregovore s ministarstvom, HZZ-om i više Vlada koje su se u međuvremenu promijenile.

„Jednostavno sada je došla direktiva iz Europske komisije da se mora djelatnost fizikalne terapije ugovarati. To je jedan od uvjeta za uvođenje eura u Hrvatsku. Mi smo zadnja zemlja u Europskoj uniji koja nije imala djelatnost fizikalne terapije organiziranu u obveznom zdravstvenom osiguranju nego smo se skrivali iza nekakvih fizikalnih medicina a ni tu nismo bili propisani po propisima. Nigdje nismo bili propisani da smo mi dio tima fizijatara, nego to je djelatnost fizikalne medicine i tu ćemo staviti pet fizioterapeuta na jednog fizijatra ali po običajnom pravu a ne po nekom zakonskom pravu“, rekla je Grubišić.