Prosvjedovali ispred zgrade Županije nezadovoljni odredbama zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

Foto: Franjo Sorčik

VINKOVCI, Više od 700 nezadovoljnih radnika u poljoprivredi prosvjedovalo je danas ispred zgrade Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije-Klub PIK-a Vinkovci.

Ispred zgrade Županije u Vinkovcima iskazali su svoje nezadovoljstvo Programom raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta, a kao konkretan primjer navodeći zemljište u općini Markušica, pišu vinkovačke Novosti.

“Odredbama članka 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu regulira se pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup, pri čemu se izravna posljedica takvog zakonskog uređenja očituje u tome da dosadašnji zakupnici gube pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup, neovisno o tome što su tijekom prethodno zasnovanih odnosa zakupa uredno ispunjavali sve obveze preuzete sklapanjem pravnih poslova kojima se regulira odnos zakupa, te u tu svrhu pokrenuli značajne investicije. Nadalje, Odredbama članka 30. stavka 2. i 3. Zakona, uvedeno je ograničenje maksimalne površine koja se može dati u zakup, a koje daje neograničenu moć jedinicama lokalne samouprave pri čemu odredbe Zakona ne sadrže niti jedan objektivni kriterij, mjerilo ili pravni standard osnovom kojeg se određuje ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta koje se može dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi. Takvo zakonsko uređenje može dovesti do neograničene primjene diskrecijskog prava i arbitrarnog postupanja nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave, a posljedično tome do štetnih učinka na razvoj poljoprivredne djelatnosti u Republici Hrvatskoj u cjelini”, kaže Mario Magdić, zaposlenik PIK-a Vinkovci, jedan od vođa prosvjeda.

Također, dodaje da je donošenjem Zakona prvi puta zakonski omogućeno da o sudbini nekog poljoprivrednog proizvođača, njegovim ulaganjima i brojnim zaposlenima ne odlučuje tržište, nego lokalni načelnici ili gradonačelnici i članovi lokalnih vijeća u jedinicama lokalne samouprave.

“Nemali broj ljudi koji su članovi tijela lokalne samouprave izravno se bave poljoprivredom i imaju interes za zakup poljoprivrednog zemljišta u koje su dosadašnji zakupnici ulagali i povećali njegovu vrijednost. To je izvor značajnog sukoba interesa. Na ovaj način direktno je ugroženo preko 100 radnih mjesta u Markušici, a indirektno i njih gotovo 2.000, ako u obzir uzmemo sve one sustave koji su vezani uz tu zemlju”, ističe Magdić čije riječi prenose novosti.hr u tekstu novinara Franje Sorčika.