Županijska skupština o niz tema, za v.d. ravnateljicu novog županijskog Doma zdravlja imenovana Luca Lešić, ravnateljica Doma zdravlja Županja

Foto: Đuro Karalić

Na sjednici Županijske skupštine, održane u Vinkovcima, raspravljano je o niz tema, među kojima i o prodaji tvrtke Geotermalni izvori kao i gradnji zgrade Zavoda za hitnu medicinu u Županji.

„Na prošloj sjednici Skupštine donijeli smo odluku o prodaji, proveden je natječaj, a potrebno je još izabrati najpovoljnijeg ponuđača što neće biti teško jer je jedan. Usuglašeni su svi uvjeti i nakon odluke Skupštine potpisati ćemo ugovore“, rekao je vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić istaknuvši kako je bilo riječi o tome je li bolje da Županija samostalno krene u razvoj geotermalnog potencijala što je izuzetno skupo, Županija nema dovoljno sredstava, a financiranje za tu namjenu iz određenih fondova nije u planu. „Smatram da je ovo dobra i pravovremena odluka. Moram naglasiti da smo mi 50%tni vlasnici Geotermalnih izvora, a 50% je vlasnik Općina Babina Greda koja ima želju razvoja geotermalnog potencijala u pravcu plasteničke i stakleničke proizvodnje koja naravno može bez crpljenja tako da mislim da je trenutak apsolutno povoljan za to“, dodao je župan Dekanić.

Po riječima pročelnika resornog Upravnog odjela Maria Adamovića, sredstva za gradnju Zavoda za hitnu medicinu u Županji su osigurana, a radovi će se financirati kroz decentralizirano financiranje, uz udio županijskih sredstava i sredstava same ustanove. “Procijenjena vrijednost radova je 974.000 eura, a odmah nakon dobivanja ove suglasnosti krećemo u postupak javne nabave i ja vjerujem da bi u kasno proljeće prvi bageri trebali biti na terenu, odnosno krenuti u izgradnju objekta u Županji“, kazao je Adamović upoznavši vijećnike i sa zakonskom obvezom da se do 1. listopada moraju objediniti domovi zdravlja na području županije u Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije.

Sjedište županijskog Doma zdravlja trebalo bi biti u Vinkovcima, a za privremenog ravnatelja danas je imenovana sadašnja ravnateljica Doma zdravlja Županja Luca Lešić. „Ono što je važno komunicirati prema javnosti je da će samo uprava biti centralizirana, dok će obujam zdravstvenih djelatnosti i usluga i dalje biti na istim mjestima na kojima su se dosad pružali, u skladu s Mrežom, tako da neće biti problema u organizaciji pružanja usluga stanovnicima, odnosno onima kojima su te usluge potrebne“, zaključio je Adamović.

Na sjednici Skupštine prihvaćen je i prijedlog odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području naše županije. Ukupan iznos sredstava i ove će godine iznositi 340.000 eura, poduzetnici će moći ostvariti pravo na potporu od 700 do 7 tisuća eura, a sufinanciranje će biti u postotku do 70%, ovisno o bodovanju koje će Povjerenstvo o svakoj prijavi odlučiti. „Ono što je najvažnije reći je da obrt, poduzeće i svi drugi prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište u našoj županiji, ne smiju imati poreznog duga prema državi te dugovanja prema županiji, moraju imati barem jednog zaposlenog i moraju biti registrirani najmanje godinu dana prije raspisivanja javnog poziva. Prihvatljive aktivnosti će biti navedene u javnom pozivu, a to je kupnja nove opreme, alata za rad, edukacije. Kao i prošle godine, informatička oprema neće biti prihvatljiva aktivnost, ali sredstva će se dodjeljivati za nove programe, softvere i nadogradnju mrežne stranice“, o detaljima je izvijestila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj Marija Budimir koja je uputila poziv svim potencijalnim prijaviteljima da prate mrežnu stranicu VSŽ te se odazovu na radionicu koja će biti organizirana prije objavljivanja javnog poziva, a sve kako bi prijavitelji imali priliku pitati sve što ih zanima.