Županija i ove godine sufinancira prijevoz vlakom za redovite studente

Foto: VSŽ

Vukovarsko -srijemska županija i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. potpisali su ugovor o sufinanciranju prijevoza vlakom za redovite studente s područja Vukovarsko -srijemske županije za 2022. godinu. 

“Potpisivanjem ugovora nastavljamo tradicionalno sufinanciranje prijevoza vlakom za redovite studente s područja naše županije. Ono se sastoji u jednoj besplatnoj povratnoj karti za studente koji putuju iz Zagreba, Splita i Rijeke te dvije mjesečne povratne karte za studente iz Osijeka”, rekao je župan Damir Dekanić te je naglasio kako su mjere za studente iznimno važne te kako je svima želja da se studenti nakon obrazovanja vrate raditi u županiju i svoje gradove.

Prema riječima v.d. pročelnika za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije Maria Meštrovića. prošle godine ovu mjeru je koristilo 1400 studenata.

Svi zainteresirani studenti, koji žele ovu povlasticu koristiti u 2022. godini, trebaju prijavnicu, koja se nalazi na mrežnim stranicama županije, zajedno s potvrdom o studiranju i preslikom osobne iskaznice preporučeno poslati na adresu Vukovarsko – srijemske županije, na Odjel za Sport, mlade i demografiju.