Završna konferencija TESI projekta

Foto: OŠ Josipa Matoša

VUKOVAR, U organizaciji OŠ Josipa Matoša u Vukovaru je održana završna konferencija u okviru projekta „TESI- prilagođeni personalizirani sustav za izradu alata za komunikaciju u socijalnoj inkluziji učenika s teškoćama u verbalnoj komunikaciji“.

Na konferenciji je sudjelovalo nešto više od 40 sudionika, uglavnom stručnjaka različitih profila koji rade s djecom i mladima s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom, kao i predstavnici lokalne zajednice koji su nadležni za odgoj i obrazovanje. Na završnoj konferenciji predstavljeni su i rezultati provedbe cjelokupnog projekta kao i rezultati evaluacije pilot provedbe samog TESI sustava potpomognute komunikacije u Školi. Sudionici konferencije imali su, u radioničkom dijelu konferencije, i mogućnost neposrednog upoznavanja sa TESI sustavom i njegovom primjenom u svakodnevnom životu i radu u školi.

U OŠ Josipa Matoša u pilot provedbu je bilo uključeno ukupno 12 učenika različite dobi i različitih teškoća, a koji svi imaju određeni stupanj teškoća u verbalnoj komunikaciji. TESI sustav su učenici koristili u školi i kod kuće, ovisno o potrebama svakog učenika odnosno njihovih učitelja, roditelja i skrbnika. Uz pomoć TESI-ja učenici su učili u školi, komunicirali sa svojim učiteljima, prijateljima iz razreda ili roditeljima kod kuće. Drugi partneri na projektu su tijekom pilot provedbe koristili TESI u radu s gluhim i nagluhim učenicima, azilantima i pripadnicima manjina. 

„Može se zaključiti da je TESI sustav suvremeni  softver za obučavanje izrađen po dinamičnom modelu, na temelju najsuvremenijih pristupa učenju i može se prilagoditi svakom pojedinom učeniku sa specifičnim poremećajem, a da pritom ne gubi sposobnost generalizacije na ostale ljude i kulture. TESI sustav se oslanja na principe asistivne ekspresivne tehnologije odnosno potpomognute komunikacije, a namijenjen je ne samo učenicima odnosno drugim osobama s verbalnim teškoćama, već i roditeljima, skrbnicima, članovima obitelji, učiteljima te drugim stručnjacima koji rade s njima. Primjena TESI-ja u školi, pa i u svakodnevnom životu, je i u skladu s provedbom Cjelovite kurikularne reforme te suvremenim metodama odgoja i obrazovanja u kojima se naglašava važnost uključivanja informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovni proces, ali ovaj put u odnosu na učenike sa specifičnim teškoćama u razvoju“, navode iz OŠ Josipa Matoša.

Sam projekt se financirao iz  sredstava Erasmus+ programa EACEA/07/2017, Ključna aktivnost 3. Nositelj projekta je Sveučilište u Plovdivu “Paisii Hilendarski”, a partneri su uz OŠ Josipa Matoša bili i UNED – Spanish University for Distance Education (Španjolska), University of Craiova (Rumunjska), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Poljska),  Scoala Gimnazia la Specialasf. Mina Craiova (Rumunjska), Association For Education And Development Of Disabled People (Grčka), Special School for Students with Hearing Impairments “Stoyan Belinov” (Bugarska).