Završna konferencija projekta “Razvoj poslovnog okruženja kroz obrazovanje radne snage u skladu s potrebama tržišta”

Foto: VURA

VUKOVAR, U rodnoj kući Lavoslava Ružičke održan je Okrugli stol i završna konferencija u okviru projekta INTERREG – Hrvatska – Srbija 2014-2020./ COMMON – Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs (Razvoj poslovnog okruženja kroz obrazovanje radne snage u skladu s potrebama tržišta). Ovom prilikom je prezentirana i prikazana ENTER platforma te svi projektni rezultati koje je kao nositelj projekta provodila VURA – razvojna agencija Vukovar te partneri Učilište Studium i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Nakon prikaza projektnih rezultata, održan je Okrugli stol na temu „Razvoj poslovnog okruženja kroz obrazovanje radne snage u skladu s potrebama tržišta“

„Cilj ovog projekta je utjecanje na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji kroz rješavanje uočenog problema nedostatnih vještina i specifičnih znanja radnika. Projekt se temelji na suradnji dionika na tržištu rada, odnosno poslovnih subjekata, pružatelja edukacijskih usluga te radnika (i zaposlenih i nezaposlenih osoba) te njihove međusobne koordinacije u razvoju znanja i vještina radnika prema stvarnim potrebama tržišta rada“, navode iz VURA-e.

Kroz projekt su istraženi problemi regionalnog prekograničnog tržišta vezani uz obrazovanje i usavršavanje radne snage, razvijeni programi obrazovanja, a VURA je na temelju tih rezultata izradila platformu za razmjenu informacija kao model poboljšanja tržišta rada u regiji. Platforma će služiti diseminaciji informacija o mogućnostima educiranja, potreba poslodavaca za znanjima i radnicima te međusobne komunikacije svih dionika u regiji. Ključna ciljna skupina su stalno nezaposlene osobe, kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim trenutnim stečenim kompetencijama ne zadovoljavaju potražnju tržišta.