Završna konferencija projekta “Dan kao san”

Foto: Hrvatski radio Vukovar

VUKOVAR, Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju Tko se boji sutra još? Iz Vukovara organizirali su nakon prve godine provedbe projekta „Dan kao san“ završnu konferenciju projekta. Prema riječima predsjednice udruge Maje Prakaturović projekt taje tri godine s tim da je prvi dio projekta vrijedan 25.000 eura i provodio se od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2024. godine.

„Opći cilj projekta Dan kao san povećanje je kvalitete socijalnih usluga i kvalitete života te smanjenje socijalne isključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju”, rekla je Prakaturović.

Pojasnila je kako su dobivena sredstva za projekt iskorištena za upošljavanje dvije osobe, stručnog kadra na projektnim aktivnostima i rad s djecom i mladima s teškoćama. Isto tako sredstva su iskorištena i za opremanje prostora glazbenim i sportskim rekvizitima za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, financiranje organiziranih izleta, zajedničkih radionica za djecu, troškova hladnog pogona udruge…

“Ono što je važno je i da se projektom osnažilo i osamostalilo 19 djece i mladih s teškoćama u razvoju grada Vukovara. Kroz prvu godinu projekta ukupno je odrađeno preko 600 sati raspoloživih aktivnosti među kojima su dvije glazbene radionice s poznatim glazbenicima domaće estrade, tri izleta po Slavoniji i Baranji te ostale svakodnevne aktivnosti”, rekla je Prakataturović predstavljajući projekt.

Važno je znati i kako se projekt nastavlja još dvije godine kao i da su sve usluge u okviru projekta za korisnike bile potpuno besplatne.