Završio projekt Europskog doma Vukovar i Foto kluba Vukovar – Stvaramo kulturu, virtualno i kreativno

Foto: Pixabay

Europski dom Vukovar i Foto klub Vukovar u narednim danima predstavit će dosadašnje
rezultate aktivnosti projekta SKVIK – Stvaramo kulturu, virtualno i kreativno kojem je cilj
poboljšati kvalitetu sadržaja i usluga koje su dostupne online s fokusom na sigurnost, prije svega
djece i mlađih osoba, ali i onih starijih.

Aktivnosti projekta SKVIK bile su namijenjene strukturi mladih do 25 godina i građanima starijim
od 54 godine s ciljem socijalnog uključivanja i razvijanja vještina kroz online programe stvaranja
i konzumiranja umjetničkih sadržaja. Tu su participativne umjetničke i kulturne radionice za
mlađe od 25 godina: Online foto grupa, Online kulturne pričaonice, Online program Slikam,
učim, družim se online te aktivnosti za starije od 54 godine: Virtualni pogled na kulturu i Online
program Slikam, učim, družim se online, pojašnjavaju iz Europskog doma Vukovar.

Sve aktivnosti imale su obrazovnu komponentu razvoja vještina i učenja o kulturi kao i online
izvorima kulturne ponude. Umjetnička komponenta bila je uključena kroz poticanje stvaranja
umjetničkih djela u području slikarstva i fotografije. Provedeno je 130 virtualnih radionica uz sudjelovanje 50-tak mlađe i 20-tak osoba starije životne dobi, a dio polaznika iskazao je interes za nastavak sudjelovanja u aktivnostima ovog oblika i nakon završetka projekta.

Ukupno trajanje projekta je 12 mjeseci, a vrijednost projekta je 499.800,00 kn uz odnos
sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda (ESF) 85% bespovratnih sredstava te 15% iz
Državnog proračuna Republike Hrvatske, navode iz Europskog doma Vukovar.