Započinje realizacija projekta Arheološkog parka na Vučedolu

ZAGREB, VUKOVAR, Prema pisanju Poslovnog dnevnika Vlada RH krenula je u preuzimanje dijela imovine propale građevinske tvrtke „Vučedolska golubica“ iz Vukovara s čime su otvorena vrata realizacije jednoga od najznačajnijih projekata Ministarstva kulture. Radi se o kupnji nekretnina koje imaju svojstvo kulturnoga dobra na arheološkom lokalitetu Vučedol i koje će biti dio budućeg Arheološkog parka. Očekuje se kako će kupljene nekretnine, za koje će se izdvojiti 3,5 milijuna kuna, biti pripojene Muzeju vučedolske kulture. Poslovni dnevnik dobio je i potvrdu iz DUUDI-ja da je ovakva odluka donesena u korist stjecanja imovine za potrebe ovoga vukovarskog muzeja.

„Ovime se stječu uvjeti za početak realizacije projekta Arheološki park Vučedol. Intenzivno se radi na dokumentaciji i studiji izvedivosti“, rekla je ravnateljica Muzeja vučedolske kulture Mirela Hutinec.

Izgradnja Muzeja vučedolske kulture trajala je deset godina da bi muzej svečano bio otvoren u lipnju prošle godine. Procjenjuje se kako će u izgradnju Arheološkog parka, koji se nalazi na popisu projekata koji će biti financirani iz fondova EU, biti potrebno osigurati oko 100 milijuna kuna. Budići znanstveno-istraživački i zabavni park imati će niz sadržaja koji će posjetiteljima muzeja omogućiti da steknu potpuni uvid u nekadašnji život Vučedolaca ali i da se odmore, opuste, osvježe… Tako je planirana izgradnja i planetarija, pristaništa za brodove, restorana, kupališta, smještajnih kapaciteta, mini zoološki vrt s životinjama koje su stari Vučedolci uzgajali…

IVAN MATIĆ