Započela ovogodišnja arheološka istraživanja na lokalitetu Klopare kod Šarengrada

ILOK, U organizaciji Arheološkog muzeja u Iloku na lokalitetu Šarengrad – Klopare započela su zaštitna arheološka istraživanja. Kako navode iz iločkog muzeja i ove godine istraživanja se provode u suradnji Institutom za arheologiju iz Zagreba i Gradskim muzejom Vinkovci. Do sada je otkriveno nešto više od 40 grobova iz razdoblja kasne avarske dominacije ovim područjem koja datiraju iz 8. stoljeća. Taj lokalitet se smatra kao najveća istražena „avarodobna“ nekropola u hrvatskom dijelu Podunavlja. Do sada su otkriveni najvećim dijelom ukopi mlađe populacije ove skupine te dva ukopa konjanika sa konjem kao i jedan ukop psa koji je položen iznad pokojnika. Pronađeni su i nalazi poput keramičkih vrčeva, fragmenata životinjskih kostiju kao i nalazi koji su se nalazili na pokojniku u trenutku ukopa. Nekropola se prostire na cijeloj katastarskoj čestici, stoga će se istraživanje nastaviti.