Zajednički do kvalitetnije i bolje usluge Centra 112

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U Palači Srijem potpisan je Sporazum o sufinanciranju opremanja i osposobljavanja operativnih snaga i udruga od interesa za sustav civilne zaštite za razdoblje od 2020, do 2024. godine. Sporazum su potpisali čelnici Vukovarsko – srijemske županije i gradova Vukovar, Vinkovci, Ilok, Županja i Otok. Kako je rečeno vrijednost Sporazuma je 300 tisuća kuna na godišnjoj razini, a prema riječima župana Bože Galića i ovo je dokaz kako kroz zajednički rad uvijek može biti bolje.

“Zadovoljan sam suradnjom i financiranjem jer zajedno je bolje i sigurnije s manje novaca. Kandidirat ćemo i nekoliko projekata prema sredstvima EU-a, a neke imamo u priprem”, rekao je Galić.

Voditelj Službe civilne zaštite Stjepan Draganić kazao je kako se ove godine obilježava 15 godina od ustroja jedinstvenog broja 112 u Hrvatskoj.

“Prosječan broj poziva prema službi 112 je oko sto tisuća godišnje. Samo u protekloj godini smo imali 66 tisuća poziva što je oko 11 tisuća događaja po kojima su žurne službe odrađivale”, kaže Draganić.