Za građane Vukovara osigurano 500 besplatnih kompostera za biootpad

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Grad Vukovar osigurao je 500 kompostera za biootopad koji se putem Javnog poziva besplatno dodjeljuju građanima Vukovara, korisnicima javne usluge prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju do sada zaprimljenih zahtjeva u prvom krugu podjele dodijeliti će se 145 kompostera. Kako stoji na službenoj stranici Grada komposteri će prihvatljivim prijaviteljima idućega tjedna (počevši od utorka) biti dostavljeni na kućne adrese, a o istome će građani biti pravovremeno obaviješteni.

“Ovo je jedan od načina koje Grad Vukovar provodi sa svrhom poticanja građana na razvrstavanje otpada. Uz brojne dobrobiti kompostera i dobivanja komposta, na ovaj način se smanjuje i količina otpada kojeg građani odlažu”, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je pozvao sugrađane da se i dalje prijavljuju na Javni poziv za besplatnu dodjelu kompostera.

Dodao je kako je Grad Vukovar davno započeo s pričom razdvajanja otpada kao i da najzahtjevniji i najizdašniji dio te priče, a koji uključuje polupodzemne kontejnere, nedavno je realiziran. Prema njegovim riječima Vukovar je dosegao standard koji je reprezentativan jer se dugi niz godina u Vukovaru ne mogu vidjeti veliki industrijski kontejneri koji izgledaju neuredno te koje prate neugodni mirisi.

“Razdvajanje otpada se trudimo uvesti i u kućanstvima, kako je to i na našim javnim površinama. Voljeli bismo unutar tvrtke Komunalac imati i kompostanu te dodatnu sortirnicu kao i ostale prateće stvari, no regulativa je još uvijek u mraku iz aspekta odlagališta otpada. U ovom trenutku u Vukovaru u tijeku je i ugradnja polupodzemnih kontejnera za biootpad”, rekao je Penava.

Vrijednost projekta iznosi 23.226,49 eura s PDV-om (175.000,00 kn s PDV-om) te je za njega osigurano sufinanciranje u visini od 80% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Javni poziv za dodjelu kompostera građani mogu pronaći na poveznici:

https://www.vukovar.hr/pozivi/17033-javni-poziv-za-dodjelu-kompostera-za-kucno-kompostiranje