Vukovarsko Veleučilište postalo član Hrvatske lige za hipertenziju

Foto: Veleučilište Lavoslav Ružička

VUKOVAR, Predstavnici Veleučilišta Lavoslav Ružička i Hrvatske lige za hipertenziju potpisali su ugovor o suradnji te je na taj način Vukovarsko veleučilište postalo prvo veleučilište u Hrvatskoj koje je postalo članom Hrvatske lige za hipertenziju i pridružilo se medicinskim fakultetima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Prema riječima akademika Bojana Jelakovića Liga okuplja sve zdravstvene i nezdravstvene radnike, sve one koji mogu dati obol u borbi protiv hipertenzije.

“Liga ima 2 osnovna cilja; promicanje struke i „Lov na Tihog ubojicu“ (hipertenziju, povišene masnoće i šećer u krvi)”, rekao je Jelaković.

Na tragu osnovnih ciljeva Lige, a u suradnji s Veleučilištem „Lavoslav Ružička“, u centru Vukovara provedena je i akcija mjerenja krvnog tlaka, glukoze i lipida u krvi građana. U akciji su sudjelovali studenti i nastavnici Veleučilišta te studenti i nastavnici Medicinskog fakulteta u Osijeku. U tijeku akcije registrirano je 95 osoba sa povišenim krvnim tlakom, povišenim lipidima ili glukozom u krvi. Svi građani koji  su sudjelovali u akciji dobili su knjižicu sa izmjerenim vrijednostima i uputu da se obrate obiteljskom liječniku ukoliko je potrebna dodatna obrada.

Na kraju akcije održan je kratak sastanak na kojem su studenti VEVU – a kao novi članovi Lige dobili upute o sudjelovanju o daljnjim akcijama u RH.