Vodovod Grada Vukovara: Pitka voda proizvedena energijom sunca

Foto: Vodovod Grada Vukovara

VUKOVAR, Vodovod grada Vukovara isporučitelj je pitke vode na svom uložnom području koje obuhvaća nešto više od 36.000 stanovnika. Voda koja se koristi za obradu je u najvećem dijelu dunavska (98%). Osim vodo-zahvata na rijeci Dunav, voda se zahvaća i na  vodocrpilištu „Cerić“ u blizini grada Vukovara koje se redovito održava i drži u pripravnosti za eventualno nepredviđene okolnosti. Voda koju Vodovod grada Vukovara isporučuje svojim korisnicima je umjereno tvrda, a tijekom godine laboratorij Društva zajedno sa redovnom kontrolom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ispitao je 1.780 uzoraka na vodoopskrbnoj mreži što je pokazatelj brige i kvalitete isporučenih vodnih usluga.

 „Energijom sunca do pitke vode“ je projekt kojim je Vodovod grada Vukovara započeo tranziciju s alternativnih sustava na obnovljive izvore energije. Projekt je predviđen u tri faze od kojih je prva faza u potpunosti završena, druga faza je u tijeku dok se početak treće faze očekuje tijekom 2024. godine.

Trenutna instalirana snaga solarne elektrane je 480kW dok se drugom fazom projektira dodatnih 900 kW i cjelokupni baterijski sustav. Završetkom treće faze instalirana snaga bit će gotovo 1,4 MW solarnih elektrana koje bi u potpunosti zadovoljila naše potreba za električnom energijom u većem dijelu godine.

“Izgradnjom sunčane elektrane i ulaganjem u obnovljive izvore energije, čistom energijom sunca prerađujemo vodu i isporučujemo je našim korisnicima te na takav način smanjujemo zagađenje, pozitivno utječemo na zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih izvora vode. Osim dobrobiti za okoliš, zaštitu prirodnih dobara i same vode, ovaj projekt sadrži i socijalno poslovni karakter pa smo već prvom fazom utjecali na cijenu vodnih usluga tako da smo, obzirom na veliki porast energenata na tržištu, proizvodnjom vlastite električne energije zadovoljili veći dio vlastitih potreba za proizvodnjom električne energije što je rezultiralo zadržavanje postojećih cijena vodnih usluga na istoj razini bez dodatnih povećanja”, kaže direktor Vodovoda Grada Vukovara Dario Tišov..

Foto: Ivan Matić

Dodaje kako uz navedeni projekt Vodovod grada Vukovara provodi i druge projekte kojima utječe direktno na očuvanje i zaštitu vode. Redovitim ulaganjem u sustav vodoopskrbe utječemo na vodni gubitak koji je u 2021. godini iznosio 20,4% što je daleko ispod prosjeka gubitka na području RH koji iznosi preko 50%. Osim ulaganja u sustav vodoopskrbe, projektom razvoja predviđene su dodatne potrebe kojima bi se utjecalo na smanjenje vodnih gubitaka poput izgradnje novih DMA zona kojima bi naše djelovanje i traženje gubitaka dobilo dodatan benefit bržeg i efikasnijeg lociranja curenja i sanacije kvarova,  a samim tim sprječavanje većih vodnih gubitaka.

Također, projektima sanacije postojećih cjevovoda odvodnje povećava se njihova nepropusnost čime se dodatno sprječava odlazak otpadne vode u okoliš. Nadalje dovršetkom jednog od značajnih projekata „Priključci“ i izgradnjom novog sustava odvodnje za očekivati je u budućem razdoblju dobivanje uporabne dozvole čime će se na sustav javne odvodnje spojiti gotovo 2200 novih korisnika te će se isto toliko sabirnih jama izbaciti iz uporabe što također ima utjecaj na zaštitu okoliša i voda.

“Jedan od najvažnijih projekata koji smo započeli krajem 2022. godine, a realizacija se očekuje već sredinom 2023. godine je „Projekt modernizacije nadzorno-upravljačkog sustava“. Ovim projektom cilj nam je najsuvremenijom opremom modernizirati nadzorno upravljački sustav koji je instaliran davne 2003. godine, te će naši djelatnici imati još kvalitetniji nadzor i kontrolu cjelokupne vodoopskrbne mreže duge gotovo 400 kilometara”, rekao je Tišov.

Nadalje, projektom digitalizacije društva Vodovod grada Vukovara je znatno smanjio „papirnato“ poslovanje te je time utjecao na ubrzanje poslovnih procesa i smanjenje potrošnje uredskog papira, a samim time i očuvanje okoliša. Projektom digitalizacije obuhvatili smo gotovo sve procese u društvu od knjiga ulazne i izlazne pošte, računa, narudžba potrebnih materijala do redovne komunikacije s drugim državnim tijelima koje imaju mogućnosti istoga.

“U cilju zaštite voda i zaštite okoliša Vodovod grada Vukovara i dalje će pokušavati ovakvim i sličnim projektima utjecati prvenstveno na kvalitetu vodnih usluga odnosno isporučene vode svim našim korisnicima i podizati svijesti svih nas o važnosti i potrebi zajedničke brige o vodi i okolišu kako bi i sve buduće generacije uživale benefit zdravog života i čistog okoliša”, zaključio je Tišov.