“VODENI” RADNI STROJEVI RADE U KORITU VUKE

Foto: Ivan Matić

Iz razno raznih razloga projekt uređenja korita rijeke Vuke još uvijek nije gotov niti se zna kada će konačno svi planirani radovi biti završeni. Međutim, radovi se i dalje odvijaju pri čemu problem ne predstavlja niti voda. Tako se zadnjih dana u središtu grada mogu vidjeti kako se bager i razni radni strojevi kreću kroz vode Vuke na uređivanju njenog korita. Po malo neobičan prizor mnogi su iskoristili za fotografiranje i snimanje videa.