Poslije više od 20 godina prvi bezuvjetan nalaz Državne revizije za Grad Vukovar

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na konferenciji za novinare gradonačelnik Vukovara Ivan Penava izvijestio je kako je Grad Vukovar po prvi put u 21. godini dobio bezuvjetno mišljenje o knjigovodstvenim poslovima grada. Pojasnio je kako se radi o nalazu za 2016. godinu ali i da Ured državne revizije revidira gradske knjige još od 1995. godine.

„Preuzimanjem vlasti 2014. godine rekli smo da Vukovar zaslužuje bolje i od tada sve vrijeme težimo tome. U hodu smo rješavali mnoge stvari i zamjerke pa je tako pri Odjelu za financije osnovan i odjel prisilne naplate, racionalizirano je poslovanje grada, smanjen broj službenih vozila s 13 na 6 i dr. S ovim nalazom potvrdili smo naš transparentan rad i odgovorno ponašanje u vođenju financija. U svakom slučaju prostora za napredak ima još tako da ćemo nastaviti raditi da stvorimo učinkovitu jedinicu lokalne samouprave koja će služiti svim građanima“, rekao je Penava.

Pročelnica Odjela za financije Grada Vukovara Vlasta Šibalić rekla je kako je do pozitivnog nalaza Ureda državne uprave doveo zajedničkim radom svih službi, praćenjem zakonske regulative i brzom njihovom brzom implementacijom u gradske pravilnike i procedure.