Vinkovačka inicijativa: Dokinimo reformu pravosuđa jer je štetna!

Foto: Pixabay/Okan Caliskan

VINKOVCI, Skupina građana Vinkovaca predvođena Nedom Brčić pokrenula je incijativu za ukidanje provedene reogranizacije pravosuđa koja je provedena tijekom Vlade Zorana Milanovića i mandata ministra pravosuđa Orsata Miljenića, a koju pokretači inicjative smatraju štetnom i pogubnom po građane ali i pravosudni sustav.

“Unatoč podacima koji jasno pokazuju opravdanost postojanja Općinskog suda u Vinkovcima kao najvećeg suda na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i opravdanost postojanja Općinskog suda u Županji, Orsat Miljenić predlaže i predvodi tzv. reformu pravosuđa pri čemu potpuno neprirodno dolazi do spajanja Općinskih sudova u Vinkovcima i  Županji sa Općinskim sudom u Vukovaru, te od 2014. g. na području ove Županije djeluje samo jedna općinski sud – Općinski sud u Vukovaru”, navodi se u inicjativi.

Dodaje se kako je, iako je na početku reorganizacije obmanjivana javnost na način da se ništa u radu neće promijeniti, praksa pokazala suprotno.

 “Dio sudaca i službenika iz Vinkovaca  upućen je na rad u Vukovar što uzrokuje znatne troškove kako za državni proračun, tako i za navedene suce i službenike, a veći dio svih predmeta koji se zaprimaju u Vinkovcima i Županji dodjeljuju se u rad sucima u Vukovaru. Nadalje, svi kazneni predmeti su dodjeljeni u rad sucima u Vukovaru što ima za posljedicu da svi okrivljenici,  svjedoci i drugi sudionici u postupku – odvjetnici, dio sudaca, te zamjenici općinskog državnog odvjetnika svakodnevno moraju putovati iz Vinkovaca i Županje u Vukovar na rasprave, što iziskuje više vremena svim sudionicima postupka, te siromaši građane zbog povećanih troškova putovanja koje imaju zbog nazočnosti raspravama, a time i troškova postupaka kako na teret stranaka, tako i na teret državnog proračuna”, poručuju inicijatori.

Kao jedan od apsurda navodi se kako svi radni sporovi, koji su do tada rješavani u Vinkovcima i Županji, dodjeljeni su u rad sucima u Vukovaru, tako da radnici sa područja Županje i Vinkovaca od kojih jedan dio neredovito prima plaću, a neki i po nekoliko godina ne primaju plaću uopće, moraju svoja prava ostvarivati uz znatno veće troškove, koje si ne mogu priuštiti, zbog čega sudovi postaju nedostupni građanima zbog neracionalne administrativne odluke, pa samim time pravosuđe gubi svoju osnovnu svrhu.

“Apsurdnost ovakve reorganizacije pravosuđa očituje se i u ostalim sporovima, npr. bračnim u kojima se predmeti raspoređuju npr. za stranke iz Županje u Vukovar, međutim, kako je Centar za socijalnu skrb Županja sudionik bračnog spora za osobe iz Županje, to predstavnici CZSS Županje nemaju u proračunu predviđena sredstva za putovanje na raspravu u Vukovar pa na istu niti ne dolaze, zbog čega  se gubi smisao sudjelovanja Centra za socijalnu skrb u sudskim postupcima, a notorno je da oni faktično u navedenim postupima trebaju imati značajnu ulogu”, upozorava se i dodaje kako je identična situacija i sa djelatnicima CZSS Vinkovci koji također zbog nedostatka financijskih sredstava na odlaze na rasprave izvan Vinkovaca.

Također se nvodi kako od svakih 20 predmeta koji se zaprime sa područja  nadležnosti bivšeg Općinskog suda u Vinkovcima 15 predmeta se raspoređuje u rad u Vukovar, jedan u Županju, a samo četiri predmeta ostaju u radu u Vinkovcima.Dakle, od svakih 20 predmeta koji bi do reorganizacije bili u nadležnosti Općinskog suda u Vinkovcima, u 16 predmeta stranke, odvjetnici i državni odvjetnici moraju putovati izvan Vinkovaca, te time imaju veće troškove kako života tako i poslovanja, a koje troškove ne bi imali da ovakve reorganizacije nije bilo.

“Nedvojbeno je da je ovakva reogranizacije neuspio eksperiment bivšeg ministra pravosuđa, te da je krajnje vrijeme da prestanemo eksperimentirati i vratimo organizaciju koja je desetljećima dobro funkcionirala i donosila dobre rezulteta”, poručuju inicijatori.