Uskoro završetak radova u koritu rijeke Vuke u središtu Vukovara

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara i predstavnici Hrvatskih voda danas su obišli radove na uređenju rijeke Vuke u samome središtu Vukovara te na izgradnji nasipa uz obalu Vuke u šumi Adica koji se spaja sa šetnicom uz Vuku na Olajnici. Kako je rečeno tri od šest velikih faza projekta uređenja Vuke i obalnog pojasa u Vukovaru se bliže kraju pa je tako uređenje obaloutvrde Vuke u centru grada uskoro gotovo te se očekuje probni rad brane koja će poboljšavati vodnost rijeke Vuke. Pojašnjeno je kako je to od posebnog značenja za vrijeme ljetnih mjeseci tako da će u koritu Vuke uvije biti oko 3 metra vode. U isto vrijeme radovi na izgradnji nasipa uz obalu od Adice do Olajnice realizirani su u visini od 75 posto od ukupno predviđenih radova. Inače, riječ je o projektima koji su odavno trebali biti završeni ali iz više razloga još nisu. Do sada je promijenjeno i nekoliko tvrtki koje rade na izvođenju radova.

Penava je rekao kako se obala Vuke uređuje od samoga ušća pa sve do Lušca ali i da je većini građana najvažniji ovaj dio u samom središtu grada, odnosno prvih 400 metara.

“Do kraja ljeta bit će uređena kompletna obala Vuke ali i njeno korito, pješačka zona i šetnica od Adice do željezničkog mosta. Projekt je imao uzlazne i silazne putanje, probleme s izvođačima, zaostalim minsko – eksplozivnim tvarima te vodostajem, ali smo ga unatoč tome uspjeli privesti kraju na zadovoljstvo svih nas iz Grada i građana Vukovara i uz podršku i kvalitetnu suradnju s Hrvatskim vodama”, rekao je Penava.

Zamjenik direktora Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za Dunav Osijek Mario Spajić rekao je kako mu je izuzetno drago vidjeti da se radovi na 1. i 2.fazi bliže kraju nakon čega slijede i ostale faze.

“Korito rijeke Vuke nije zadovoljavalo standarde vezano za urbanističke, hidrotehničke, a niti ekološke zahtjeve. Tijekom ljetnih mjeseci zbog izuzetno niskog vodostaja imali smo nedostatak vode. Dovršetkom projekta uredit će se obala i obalni pojas, a izgradnjom gumene pregrade omogućit će se da korito rijeke Vuke bude ispunjeno vodom visine oko 3 metra. Osim ekološkog i estetskog značaja, to će jako puno značiti i za staro korito rijeke Vuke, tzv. Radinu baru te Dudik koje je značajno mrjestilište za ribe”, rekao je Spajić.

Ukupna vrijednost radova projekta uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa koji se odvija u 6 faza iznosi preko 6 milijuna eura, a kraj svih etapa se očekuje u prosincu 2025. godine.