Uobičajena boja neba ovih dana iznad cijele Slavonije, pa i Vinkovaca

Foto: Đuro Karalić