Učenici Tehničke škole Nikola Tesla praktičnu nastavu provoditi će u Laboratoriji Razvojne agencije Vukovar

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, Učenici Tehničke škole Nikola Tesla iz Vukovara svoju praktičnu nastavu, radioničke i laboratorijske vježbe provoditi će u Laboratoriji za ispitivanje obnovljivih izvora energije. Rezultat je to Sporazuma kojega su potpisali ravnatelj škole Đorđe Lukić i direktor Razvojne agencije Vukovar Davor Foriš.

Kako je rekao Lukić praksu u ovome laboratoriju pohađati će 320 učenika ove škole koji će proći obuku za korištenje instrumenata i strojeva koje mogu primijeniti u obnovljivim izvorima energije.  Praksu u ovome moderno opremljenom laboratoriju pohađati će tehničari za računarstvo, elektro tehničari i ekološki tehničari.

„Do sada smo se za provođenje praktične nastave snalazili u školi. Imali smo problem jer nismo imali dovoljno uređaja i strojeva tako da nismo bili u mogućnosti u potpunosti obaviti praktičnu nastavu vezanu za određene grupe predmeta koji su predviđeni planom i programom“, rekao je Lukić.

Inače Tehnička škola Nikola tesla je tijekom proteklih godina realizirala niz projekata te i na taj način osigurala dosta nove opreme i uređaja za održavanje nastave. Potpisanim sporazumom zadovoljan je i Foriš koji je rekao kako na ovaj način Razvojnoj agenciji se otvaraju vrata za razne natječaje s obzirom da je laboratorij stavljen u funkciju. Istakao je i kako Sporazum prije svega ide na dobrobit srednjoškolaca koji će tijekom praktične nastave moći koristiti laboratorij i njegovu opremu što će im umnogome pomoći u školovanju.