U Vukovaru više djece u vrtićima i školama

Foto: www.vukovar.hr

VUKOVAR, Kada je riječ o broju upisane djece u prve razrede osnovnih škola kao i Dječje vrtiće u Gradu Vukovaru mogu biti zadovoljni. Naime, u prve razrede školske godine 2019./2020. upisano je 25 prvašića više u odnosu na prošlu školsku godinu. Bilježi se i porast broja upisane djece u oba vukovarska vrtića koje je tim povodom posjetio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava s suradnicimna.   

„Svjedoci smo izuzetno dobrih vijesti gdje u osnovnim školama brojimo 25 više prvašića, kao i povećanje broja ukupnog broja djece upisanih u novu školsku godinu. Jednako tako, porast od 60 djece bilježimo i u vrtićima za čega smo osigurali dodatne 3 odgojne skupine te zaposlili nove odgajateljice“, rekao je Penava.

Dodao je kako dio razloga za ovakav pozitivni trend se može tražiti i u povećanom broju radnih mjesta na području grada kao i podjeli kadrovskih stanova, a što je dovelo i do novih doseljavanja mladih obitelji.

„Nadamo se da putanja u ovome pogledu kreće uzlaznom linijom, a to će nam najbolje potvrditi godine koje su pred nama. Demografske mjere koje Grad Vukovar osigurava i provodi svakako doprinose pozitivnim rezultatima. Iz Proračuna Grada Vukovara izdvajamo značajna sredstva za rad vrtića, neprestano ulažemo i u opremu samih vrtića, obuhvaćamo i standard uposlenika i njihov broj“, kazao je Penava.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1, Mirjana Kulić, ističe kako nakon nekoliko godina stagnacije, ove godine broj upisane djece u vrtićima je rapidno porastao. „Prošlu pedagošku godinu završili smo sa 530 djece, ove godine, sa jučerašnjim datumom brojimo 584 djece te su skladno tome oformljene 2 nove odgojne skupine. Sva djeca rođena su u Vukovaru, rekla je Kulić dodajući kako Dječji vrtić Vukovar 1. broji 26 odgojnih skupina na ukupno 6 lokacija.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 2.Marina Latinović kazala je kako je ovaj vrtić porast broja djece osjetio još prošle godine kada su radi toga formirali i novu skupinu.

“I ove godine također bilježimo povećanje broja djece. Znatno povećanje odnosi se na broj jasličke djece i mlađe vrtićke dobi te je osnovana nova grupa u centralnom objektu uz dodatna zapošljavanja. U jesen 2017. godine Dječji vrtić Vukovar 2. brojao je 151 dijete, 2018. godine imali smo 172 djece, a danas brojimo ukupno 177 djece“, rekla je Latinović.