U Vinkovcima od iduće akademske godine studij drvne tehnologije, a najavljen i dolazak osječkog FERIT-a

Foto: Đuro Karalić

VUKOVAR, Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, zamjenica vinkovačkog gradonačelnika Kata Krešić, prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Pervan, te direktor Centra kompetencija za istraživanje i razvoj Vukovarsko-srijemske županije Ivan Ambroš potpisali su ugovor o suradnji kojim Vinkovci dobivaju dislocirani preddiplomski stručni studij drvne tehnologije.

Od iduće akademske godine na tom će studiju biti upisano prvih 40 studenata, a  kroz trogodišnju izobrazbu oni će stjecati zvanje stručnog prvostupnika.

Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić kazao je kako će troškove studija sa po 50 posto financirati grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija, a dio sredstava osiguravat će i drvoprerađivačka industrija.

“Naše planove ostvarujemo, a jedan od kamenčića u tom mozaiku je i otvaranje stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima. Logično je da se takav studij otvori u našoj županiji jer mi imamo najbolju i najkvalitetniju sirovinu u Hrvatskoj.”, kazao je župan Galić.

Najavio je da će studij u Vinkovcima otvoriti i osječki Fakultet elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija, a u grad na Bosutu vratiti će se studij poljoprivrede.

„Ponosan sam što ispred Šumarskog fakulteta svjedočim povijesnom događaju za ovu regiju i za Vinkovce u koje će se dislocirati stručni studij drvne tehnologije, omogućiti da se u ovome kraju zadrže ljudi, da dobiju mogućnost dodatnog školovanja“, kazao je prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Pervan.

Po riječima zamjenice vinkovačkog gradonačelnika Kate Krešić, činjenica da u jednom gradu imate visoko obrazovanje daje na neki način pravo i nadu da će više mladih ostajati u tome gradu i pronaći u njemu i posao.

“Pokretanje dislociranog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije za naš grad je velika stvar i što znači da našim mladima i Grada Vinkovaca i Vukovarsko – srijemske županije visoko obrazovanje će biti dostupnije”, poručila je Krešić.