U HGK Županijskoj komori Vukovar održana edukacija “Spremni za euro?”

Foto: HGK Županijska komora Vukovar

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska narodna banka organizirali su edukaciju “Spremni za euro?”, koja se održala u HGK Županijskoj komori Vukovar.

Sudionicima edukacije predstavljena je web stranica EURO edukacije (https://euro-edukacija.hnb.hr), a upoznati su i s osnovnim informacijama o zamjeni kune eurom, dizajnu i zaštitnim obilježjima euronovčanica i eurokovanica, postupanju s oštećenim i sumnjivim gotovim novcem, uređajima za provjeru autentičnosti novčanica i prilagodbom samoposlužnih uređaja.

Edukaciju su održali stručnjaci iz Hrvatske narodne banke Zvonimir Ćorić i Ida Babić.

Foto: HGK Županijska komora Vukovar