U Državni arhiv Vukovar vraćena arhivska građa iz Osijeka

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Arhivska građa s područja Vukovarsko-srijemske županije koja je do sada bila spremljena i čuvana u arhivu u Osijeku prebačena je u zgradi Državnog arhiva u Vukovaru. Svečana primopredaja arhivske građe organizirana je povodom obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, koji se obilježava 9. lipnja, a među arhivskom građom nalaze se materijali iz područja gospodarstva, sudstva, školstva i drugih oblasti. Najvrjedniji dio fonda koji je vraćen u Vukovar odnosi se na fond vukovarskog vlastelinstva čiji su stvaratelji bili grofovi Eltz. Ravnatelj Državnog arhiva Vukovar Petar Elez podsjetio je kako je vukovarski arhiv osnovan 2007. godine te da je prošle godine otvorena novoizgrađena zgrada arhiva.

„S osnivanjem arhiva u Vukovaru počeli smo postupno preuzimati fondove i zbirke. Izgradnja zgrade Državnog arhiva u Vukovaru, koja je moderno opremljena, omogućeno nam je da preuzmemo arhivsku građu koja se odnosi na ove prostore i čuvamo je na visokoj razini prema svim propisima arhivske struke“, rekao je Elez.

Primopredaji je nazočio i ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko Čutura koji je rekao kako arhivska građa nije važna samo istraživačima nego da je potrebno i široj javnosti omogućiti pristup arhivskom gradivu.