Trudnicama na komplikacijama 500 eura od Vukovarsko – srijemske županije

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, Vukovarsko – srijemska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža. Kako se navodi u pozivu pravo na pomoć imaju trudnice koje primaju naknadu plaće u iznosu od 25 posto proračunske osnovice za puno radno vrijeme, odnosno 110,35 eura za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u trudnoći. 

Pri tome moraju imati prebivalište na području Vukovarsko – srijemske županije najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ali i biti u radnom odnosu u trajanju najmanje jednog mjeseca prije početka bolovanja zbog komplikacija u trudnoći.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2024. godinu je 20.000,00 eura, Županija će isplaćivati iznos od 500,00 eura jednokratne naknade prijaviteljima koji ispune uvjete Javnog poziva. Javni poziv otvoren je do 20. prosinca 2024. ili do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je na linku: https://vusz.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-jednokratne-naknade-trudnicama-koje-zbog-komplikacija-u-trudnoci-ne-ispunjavaju-uvjet-staza-na-podrucju-vukovarsko-srijemske-zupanije-u-2024-godini/