Trogodišnji projekt za mlade s problemima u ponašanju i teškoćama u razvoju

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, prema najava s konferencije za novinare Konjički klub Dunavski raj iz Vukovara u iduće tri godine provoditi će program namijenjen mladima s problemima u ponašanju i djeci s teškoćama u razvoju s područja Vukovarsko-srijemske županije. Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Osnovnom školom Josipa Matoša. Istaknuto je kako je opći cilj projekta razviti inovativnu socijalnu uslugu namijenjenu mladima s problemima u ponašanju u području posebne državne skrbi koja će doprinijeti razvoju vještina i sposobnosti, a koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju kao i prevenciji institucionalizacije. Voditeljica programa Andrijana Vidaković rekla je kako imaju tri specifična cilja ovog programa.

„Prvi je da provedemo program osposobljavanja za rad u konjogojstvu i terapijskom jahanju za 60 mladih s problemima u ponašanju s područja naše županije kako bi ojačali njihove kompetencije za zapošljavanje i poduzetničke samoinicijative. Drugi nam je cilj uz pomoć mladih s problemima u ponašanju razviti inkluzivni volonterski program kreiran po mjeri 60 učenika s teškoćama u razvoju koji će se provoditi u Konjičkom klubu Dunavski raj kao primjer dobre prakse aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici socijalno isključene skupine djece i mladih s područja grada Vukovara. Treći je da do kraja provedbe ovog trogodišnjeg programa u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Vukovar uvedemo inovativnu socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 12 mladih s problemima u ponašanju s područja Vukovara“, rekla je Vidaković.