Sportski objekti Vukovar predstavljaju video projekta “INsport”

Foto: Ivan Matić

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ u suradnji s partnerima Gradom Vukovarom, Osnovnom školom Josipa Matoša Vukovar i Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju “Vukovarski leptirići” provodi projekt pod nazivom „INsport“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj projekta je povećati inkluziju djece i mladih s poteškoćama u razvoju u život zajednice kroz sport dok je specifični cilj projekta osigurati veću dostupnost sportskih programa i sadržaja za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju na području grada Vukovara.

U sklopu provedbe projekta „INsport“ izrađen je video prilog o projektu s predstavljenim rezultatima projekta.

Link za preuzimanje videa:
https://jumboiskon.tportal.hr/download/8a072e68-94f0-41ad-bd12-b4d94e741c2d