Školi u Gunji odobrena još dva projekta

Foto: Anita Tufekčić

GUNJA, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Osnovnoj školi Antun i Stjepan Radić iz Gunje odobrilo je iznos od 1600 eura za provedbu dva projekta: „Filmska pismenost u školi“ i „Poticanje razvoja socijalnih i emocionalnih vještina kod darovitih učenika“.

„Filmska pismenost u školi“- vrijednost je ovoga projekta u tome što Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“ Gunja kao pokretač promjena u selu Gunja, želi još više razvijati društveno-kulturne aktivnosti u mjestu i umjetničko područje (filmsko stvaralaštvo i filmsku pismenost), po kojem je škola već godinama poznata zahvaljujući radu Studija kreativnih ideja Gunja. Škola je mjesto dogradnje, usavršavanja ili tek prvog susreta naših učenika sa svijetom filma, fotografije, radija i medija! Učenici škole, koji su identificirani kao nadareni, ujedno su i članovi filmske družine, gdje razvijaju filmsko stvaralaštvo (montaža, režija i pisanje scenarija). Oni su kroz dodatni rad izrazili želju za stjecanjem novih znanja kroz dodatne radionice na temu kako djecu poučavati filmsku pismenost kroz odabrane nagrađivane europske filmove za djecu (pretplata na Netflix, ili pretplata na portal „Vrti svoj film“). Učenici bi tako razvijali kritičko mišljenje, jer bi zajedno s voditeljicom filmske družine Anitom Tufekčić analizirali filmove i kritički promišljali, a krajnji cilj je mentoriranje učenika, gdje bi svi zajednički radili na izradi scenarija i na kraju snimili svoj igrani film uz pomoć akademskih redatelja iz Gunje i Zagreba.

Glavni cilj projekta je Razvijanje filmske pismenosti koja obuhvaća i razumijevanje filma, znatiželju u izboru filmova, kritičko promišljanje te razumijevanje filmske umjetnosti kao stvaralaštva, ali i praktični rad (mentoriranje učenika) kroz radionice stvaranja filma (od ideje do premijere).

Vrijednost projekta„Poticanje razvoja socijalnih i emocionalnih vještina kod darovitih učenika“je u tome što unazad šest godina u ovoj školi se provodi identifikacija darovitih učenika. Trenutno je njih 16 identificiranih. U ovoj školskoj godini planiraju osnovati školsko povjerenstvo za rad i praćenje darovitih učenika. Školsko povjerenstvo bi organiziralo način rada onako kako je to predloženo u Smjernicama za rad s darovitim učenicima. Tijekom školske godine provodile bi se radionice za socijalni i emocionalni razvoj darovitih učenika.

Cilj projekta  je podrška socijalnomu i emocionalnomu razvoju darovitim učenicima. To je važno zbog njihova cjelovitog razvoja, a u sklopu je kurikularnog planiranja i programiranja. Daroviti ne moraju biti otporni na probleme karakteristične za djetinjstvo i adolescenciju. Unatoč njihovom dobrom intelektualnom razvoju, moguće su poteškoće u socijalnom i emocionalnom funkcioniranju, sukobi s vršnjacima, usamljenosti, neprihvaćenosti, odbacivanju, poteškoće u koncentraciji, anksioznost, perfekcionizam i sl.,  što je uočeno kod pojedinih darovitih učenika u našoj školi. Krajnji cilj projekta je unaprijediti odgojno-obrazovni rad s darovitim učenicima.

Voditeljice projekta u školi su školska knjižničarka dr. sc. Anita Tufekčić za projekt „Filmska pismenost u školi“ i defektologinja Snježana Barić za projekt „Poticanje razvoja socijalnih i emocionalnih vještina kod darovitih učenika.“