SDP Vinkovaca uputio prijedlog za prijenos sjednica Gradskog vijeća Vinkovaca

Foto: SDP Vinkovci

VINKOVCI, Gradska organizacija SDP-a Vinkovaca uputila je prijedlog Gradskom vijeću da isto obveže gradonačelnika Grada Vinkovaca, kao zastupnika Grada, da putem Vinkovačke televizije, a s kojom je Grad u suvlasničkom odnosu, osigura izravan televizijski prijenos radnih sjednica Gradskog vijeća Vinkovaca.

“Pošto je Grad Vinkovci suvlasnik Vinkovačke televizije i kao takav može utjecati na uređivačku politiku, klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Vinkovaca predlaže da ista u suradnji s Gradom organizira direktan prijenos radnih sjednica Gradskog vijeća. Time bi se omogućilo kvalitetnije praćenje lokalne politike širem krugu građana Vinkovaca i potaknula bi se angažiranost pojedinaca i udruga civilnog društva Vinkovaca u kreiranju lokalnih politika. Također bi se, nadamo, izvršila destigmatizacija politike kao nečasnog posla kojim se bave samo osobe nečistih namjera, kakvo je mišljenje nažalost prevladavajuće u hrvatskom društvu”, navodi se u priopćenju za javnost vinkovačkog SDP-a koje potpisuje predsjednik Davor Benić.