Reformirana crkva u Korođu

Foto: Đuro Karalić

Reformirana krščanska kalvinska crkva u Korođu, stradala u Domovinskom ratu, a 2001. obnovljena sredstvima mađarske Vlade.