Rebalansom županijski proračun smanjen za 179 milijuna kuna

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Većinom glasova vijećnici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije usvojili su Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za tekuću godinu.  Prema tome rebalansom se ovogodišnji županijski proračun smanjuje za 179 milijuna kuna i iznosi 689 milijuna kuna. Pročelnica Upravnog odjela za financije Vukovarsko-srijemske županije Sandra Adžaga pojasnila je kako se glavno smanjenje odnosi na ukidanje pozicije manjka prihoda iz prijašnjih godina zdravstvenih ustanova iz razloga što više tu stavku ne moramo prikazivati u posebnom dijelu proračuna.

„S druge strane imamo povećanje prihoda od poreza na dohodak, povećanje rudne rente, povećanje od prodaje i rente poljoprivrednog zemljišta te viška prihoda“, rekla je Adžaga.

Prema njenim riječima županijski proračun za 2018. godinu sastoji se od 794 milijuna kuna prihoda, 776 milijuna kuna rashoda te viška prihoda od 18 milijuna kuna.

Govoreći o godini na izmaku župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić rekao je kako je prema ostvarenim rezultatima 2017. godina pozitivna

„Očekujemo da 2018. godina bude još bolja i to prije svega zbog većih ulaganja koja će se moći realizirati zbog promjene poreznih pravila u Hrvatskoj. Naime, zbog izravnavanja koje će obuhvatiti sve jedinice lokalne samouprave, u proračunu Vukovarsko-srijemske županije završit će dodatnih 28 milijuna kuna“, rekao je Galić.