Raspisan natječaj za smještaj studenata u Studentskom domu Leopold u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Veleučilište Lavoslav Ružička iz Vukovara objavilo je javni natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u Studentskom domu Leopold u Vukovaru u akademskoj godini 2020./2021.

Kako stoji u pozivu natječajem je obuhvaćeno 108 kreveta pri čemu pravo sudjelovanja na natječaju imaju osobe s invaliditetom, svi redoviti studenti državljani Republike Hrvatske i državljani EU s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH, a koji studiraju na Veleučilištu ,,Lavoslav Ružička“ te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju izvanredni studenti i redoviti studenti kojima je mjesto prebivališta u Vukovaru. Cijena smještaja za studenta iznosi: – jednokrevetna soba – 400,00 kn (mjesečno) – dvokrevetna soba sa zasebnom kupaonicom – 350,00 kn (mjesečno po osobi) – dvokrevetna soba sa zajedničkom kupaonicom – 300,00 kn (mjesečno/po osobi).

Sukladno uvjetima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju, prednost pri ostvarivanju prava na smještaj u studentskom domu ,,Leopold” u Vukovaru ostvaruju studenti u nepovoljnom položaju. Pod studentima u nepovoljnom položaju smatraju se studenti s invaliditetom i studenti sa slabijim socio-ekonomskim statusom. Studentski dom ,,Leopold” osigurat će minimalno 80 mjesta za smještaj studenata u nepovoljnom položaju.

Rok za dostavu prijava je do 31. kolovoza 2020. godine do 16.00 sati. Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Veleučilište ,,Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Županijska 50, 32000 Vukovar uz naznaku: Studentski dom ,,Leopold” u Vukovaru – ,,Brucoš” ili ,,prva ili više godine studija”.

Više o raspisanom natječaju možete pročitati na linku: https://www.vevu.hr/?podatak_id=365&i=97